Velkommen til Økologikonsulenten

Økologikonsulenten tilbyder økologisk planteavls rådgivning. Økologikonsulenten tager i sin rådgivning udgangspunkt i marken og binder den økologiske markdrift sammen med den administrative drift af dit økologiske landbrug.

Succes med den økologiske markdrift er altafgørende for, at du har succes med din økologiske produktion.

Selvom Økologikonsulentens rådgivning tager sit udgangspunkt i marken, ligger det Økologikonsulenten meget på sinde, at du som landmand føler dig godt hjulpet hele vejen igennem din økologiske produktion.

Det allervigtigste for Økologikonsulenten er, at du som landmand føler, at du har ejerskabet til dit Økologiske Landbrug.

Landmænd, som vælger Økologikonsulenten som rådgiver, får del i Økologikonsulentens netværk, der omfatter indbyrdes køb og salg af økologiske markprodukter, samt marksamarbejde økologiske landmænd imellem.

Er du blevet nysgerrig eller har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Økologikonsulenten

v/ Carsten Sørensen

Økologisk vintertriticale bliver her sået den 17 oktober 2010. Marken er pløjet forinden og herefter er der spredt dybstrøelse. Ideen er at næringstofferne fra dybstrøelsen og kornets rødder følges ad i dybden, hvorved udvaskningen minimeres. Når der er tilført dybstrøelse på denne måde kan gylletilførslen i foråret trækkes op til 7-10 dage hvorved dybe spor undgås.

Klik på billederne for at forstørre